Acordul prelucrării datelor personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (în continuare ”GDPR”) vă asigurăm că orice informație personală pe care o prezentați în cererea Dumneavoastră, expediată prin intermediul formularului de contact corespunzător, va fi păstrată în taină și va fi prelucrată de către compania ”PRO.MED.CS Praha a.s.” (în continuare ”Administrator”) în scopul prelucrării cererii Dumneavoastră și, ulterior, va fi păstrată timp de maxim doi ani. Vă exprimați acordul în mod voluntar și îl puteți retrage în orice moment. Însă, rețineți că acordul Dumneavostră este o condiție obligatorie pentru prelucrarea cererii, cu excepția cazului când Administratorul dispune de dreptul de a prelucra și de a păstra în orice alt mod datele Dumneavoatră cu caracter personal pentru prelucrarea cerererii și fără un acord prealabil în acest sens. Aceasta va avea loc, în primul rând, în cazul în care prelucrarea cererii Dumneavoastră este necesară pentru asigurarea accesului liber la informația Serviciului Informațional Profesional (VPOIS) sau pentru asigurarea inofensivității medicamentelor, inclusiv soluționarea cazurilor de apariție a reacțiilor adverse suspectate (farmacovigilență), sau dacă o astfel de prelucrare este necesară pentru respectarea intereselor legale ale Administratorului sau ale părților terțe. În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este indicat în prezenta informație, dumneavoastră, în conformitate cu GDPR, aveți dreptul să solicitați Administratorului accesul la datele dumneavoastră personale, să solicitați copiile lor, modificarea, ștergerea sau limitarea prelucrării, și/sau aveți dreptul la transmiterea datelor cu caracter personal, prelucrate în baza acordului liber exprimat. De asemenea, aveți dreptul să înaintați plângere în organul de supraveghere corespunzător, în Republica Cehă acesta fiind Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.