Compania organizează și sponsorizează diverse întîlniri științifice, îndreptate spre prezentarea noilor produse, cu scopul efectuării schimbului de experiență a specialiștilor din țările Europei, Rusia și Asia Mijlocie. Compania PRO.MED.CS Praha a.s. – participant fidel United European Gastroenterology Week, și în același timp organizator International Symposium of Gastroenterology (ISG). ISG nu este în nici un fel legat de prezentarea produselor companiei PRO.MED.CS, simpozionul este axat pe prezentarea noilor mijloace în terapia maladiilor tractului gastro-intestinal, sub forma rapoartelor și a posterelor, cu discuții și dezbateri ulterioare.

Conducerea companiei farmaceutice PRO.MED.CS Praha a.s. organizează, de regulă din doi în doi ani, un concurs pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică din domeniul gastroenterologiei şi hepatologiei. Prima ediţie a concursului a fost organizată în anul 1993 iar în anul 2005, în cinstea memoriei fondatorului ei, a Directorului General, aflat timp îndelungat în această funcţie, a importantului suporter al gastroenterologiei, Dr. Rudolf O. Bares, a fost denumită Dr. Bares Award.